Ergotherapie

Dagelijkse activiteiten zoals huishouden, werk, douchen, een dagje weg, kunnen door
vermoeidheid, pijn of kortademigheid steeds moeilijker worden of onmogelijk zijn geworden.
De ergotherapeut begeleidt u om deze belangrijke dagelijkse activiteiten weer te kunnen
doen. De therapie is gericht op onder andere het herkennen van uw mogelijkheden en
beperkingen, leren luisteren naar uw lichaam en het (anders) leren verdelen van uw energie.